25 Kasım 2019 Pazartesi

Hz Zekeriyyanın hayatı


Kur’ân-ı Kerîm’de adı altı yerde geçen Zekeriyyâ (Âl-i İmrân /37, 38; el-En‘âm /85; Meryem /2, 7; el-Enbiyâ /89)
duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan (el-Enbiyâ 21/90), namaz kılan (Âl-i İmrân 3/39), Meryem’i himaye eden (Âl-i İmrân 3/37) bir kişi ve Allah’ın kulu olarak (Meryem 19/2) anlatılmaktadır
Soyu, Süleyman -aleyhisselâm-’a ulaşır. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’da Tevrât yazar ve kur­ban kesmeyi idâre ederdi. Mûsâ -aleyhisselâm-’ın dînini kuvvet­lendirirdi. Marangozluk yapar, el emeği ile geçinirdi.
Zekeriyya (a.s)'ın hanımı, İsa (a.s)'ın annesi olan Meryem'in teyzesi İşâ idi
annesi tarafından mâbede adanan Hz. Meryem’in himayesini üzerine almıştır.Hz İmran öldükten sonra kimin lider olacağı ve Hz. Meryem’in mâbedde kimin himayesinde kalacağı hususunda İmrân ailesi arasında kura çekilir…..Bunun için herkes kalemlere ismini yazar ve  suya atılır Hz. Zekeriyyânın kalemi yarışı önde bitirir bunu kabul etmezler tekrar yapalım derler ve yine o kazanır yani her seferinde   kura Hz. Zekeriyyâ’ya çıkar. Rivayete göre Hz. Meryem’in korunmasını üstlendikten sonra Hz. Zekeriyyâ mâbedde Hz. Meryem’e bir dua odası (mihrab) ayırmıştı
O'nun odasına her girdiğinde, yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriyya (a.s), "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "Allah tarafındandır." diye cevap veriyordu 
Zamanla   "Meryem'e bu nimetleri veren, buna gücü yeten yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde, bize hayırlı bir evlat verebilir." Şeklindebir düşünce oluştu  ve hayırlı bir evladın olması için Allah'a gizlice şöyle dua etti:
"Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı, Rabbim!.Sana yalvarmaktan dolayı herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yâkub oğullarına mirasçı olsun! Rabbim! O'nun, senin rızanı kazanmasını da sağla!" (Meryem, 4-6).ayetler
Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriyya (a.s)
"Rabbim! Öyle ise bana bir alamet var, dedi." (Meryem, 10). ayet
Allah ona şu cevabı verdi:
"Alâmetin; üç gün, işaretten başka şekilde insanlarla konuşmamandır. Rabbını çok an, akşam sabah hamdet!" (Âli İmrân, 3/41).
Gün oldu, Zekeriyya (a.s)'ın nutku tutuldu. Mihrabdan çıktı ve milletine:
"Sabah-akşam Allah'ı tesbih edin! diye işârette bulundu." (Meryem, 19/11).
Zamanı gelince, Zekeriyya (a.s)'ın oğlu Yahya (a.s) dünyaya geldi
Yeryüzünde ismi Allah tarafından verilen ilk çocuktu Yahya As.

İşte kabul edilen duası budur ve bu dua sonucu Yahya a.s doğmuştur.
Fakat Hz İsanın mucizevi doğumu ve sonrasında Hz Meryeme atılan iftiralara onunda adı karıştırılır
Ve toplumda istenmeyen adam ilan edilir.Bu nedenle
Zekeriyyâ a.s yaşadığı bölgeden hicret etmiştir.Onu takip eden müşriklerden gizlenmek için  ilerlerken, rivayet edildiğine göre; bir ağacın yanından geçmekte idi. Ağaç dile gelerek: "Ey Allah'ın resûlü, bana gel!" der.
Ağaç birden yarılır ve Zekeriya Aleyhisselâm ağacın içine girer ve kurtulur. Ancak  Ağacın içine girerken, giydiği elbisenin eteğinden bir parça dışarıda kalır. Ağacın yanına gelen inkarcılar ağaçtan dışarı sarkan elbise parçasını görünce bu işte bir tuhaflık olduğunu anlarlar ve ağacı kesmeye karar verirler. Ağacı ortadan keserler. Böylece ağacın içinde bulunan Zekeriya Aleyhisselâm da ağaçla birlikte kesilir ve şehit peygamberler kervanına katılır. 
Zekeriya Aleyhisselâm, İsrailoğullar'nın şehit ettikleri ilk peygamber değildir, son peygamber de olmayacaktır. Oğlu Yahya da babasının yolunda olacaktır. O da İnkarcılar tarafından öldürülecektir.
Yukarıda görüldüğü gibi, Zekeriyya (a.s) ile ilgili olarak zikredilen âyetlerin çoğu, dua mahiyetindedir. O, çok dua eden, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan Yüce bir peygamberdi
Zekeriyya (a.s) bu şekilde ömrünü ibâdetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah'a inanmaya ve O'nun yolunda yürümeye çağırdı
Konuyla ilgili videomuz4 Kasım 2019 Pazartesi

Peygamber inancı

İslamda peygamber inancı  animasyonlu ders anlatım videosunu izleyebilirsiniz
Peygamber inancı Videosu
Öğrencilerin sınavdan haberim yoktu dememeleri için öğretmen ne yapmalıdır

Tabiki  önceden şunları söylemelidir
Sınav zamanı -sınav türü -nelerden sorulacak- Sınav nerede yapılacak vs ve tabi öncelikle dersi öğretmelidir
Allahü Teala da insanı sorumlu bir varlık olarak bu sınav dünyasına göndermiş ve onlara bu sınavla ilgili bilgileri kitaplarda anlatmış peygamberlerle de öğretmiştir
Her insan topluluğuna peygamberler gönderilmiştir  ama bunlardan bazılarının ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir Kuranda adı geçen peygamber sayısı 25 tir

Kuranda adı geçen peygamberler şarkısı  yada diğer adıyla 
peygamberler ilahisi 
aşağıda


Allah insanı yaratıp, başıboş ….yapayalnız… bırakmamıştır……..Doğru yolu bulması için akıl vermekle kalmamış….Kitaplar göndermiş ,hatta bununla da kalmamış……. o kitapları açıklamak ve sonraki dönemlerde hatırlatmak için peygamberler göndermiştir.
Peygamber farsça bir kelimedir haber getiren anlamındadır.Kuranda bunun yerine resul ve nebi kavramları kullanılır
Resul:Allahın kendisine yeni bir kitap ya da sahife gönderdiği peygamber demektir
Nebi:Kendisine yeni bir kitap yada sayfa gönderilmeyip kendinden önceki resule gelen vahye göre  amel eden peygamberdir.
  Peygamberlerin diğer insanlardan….. farklı bazı özellikleri vardı ki,, bunlara peygamberlerin sıfatları denir
Sıdk:Peygamberler asla yalan söylemeyen…. her şart ve durumda doğru olan kişilerdir
Emanet: Peygamberler son derece dürüst ve güvenilir insanlardır….. kendilerine emanet edileni canları pahasına korurlar…. en büyük emanetleri vahiydir
Fetanet Peygamberler son derece zekidir çünkü anlattıkları şeyleri kavramak ve başka insanlara aktarmak için yüksek bir zeka gerekir.
Tebliğ: Peygamberler kendilerine emanet edilen vahyi her türlü zorluğa rağmen insanlara ulaştırır.
İsmet: Peygamberler çocukluk dönemleri de dahil asla günah işlemez.Bazen küçük hatalar yapsalar da Allah tarafından uyarılırlar.
 Peygamberi görmek için neler neler vermezdim diyen bir çocuğun dilinden peygamber sevgisini anlatan güzel bir çocuk ilahisi


1 Kasım 2019 Cuma

Mevlidi nebi görselleri

Geçen yıl ve bu sene yaptığımız görselleri bu sayfada paylaşalım inşallah
Panolarda kullanmak için  içine yazı hadis vs yazılabilecek boş güllü şablon

youtube/dindersi güllü şablon

peygamberin izinde isimli pano görseli
peygamberimizin izindeGeçen yıl çok beğenilen pano görselimiz link aşağıda
pdf hali
bizim için


onu örnek almak


------------

Yaka kartı veya pano görseli olarak kullanılabilir


--------------------------
2020 Mevlidi Nebi haftası için Hz Muhammed ve Aile  konusu tema olarak belirlenmiştir
konuyla ilgili olarak bir video yapmayı düşünüyoruz öncesinde geçen yılki görselimizi bu seneki temaya uyarladık

 PDF HALİNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/open?id=1gxzG-JIgbINPbCxdsnMhukBVkaJ1CT9b

Not :Örnek aile ferdi çalışmasını 5 kasımdan önce indirenler değiştirsinler küçük bir hata vardı o düzeltildi.


gerçek boyutlu halini indirmek için tıklayınız


Mevlidi nebi sinevizyonu  ve intro 
aşağıdaki bölümümüzde

27 Ekim 2019 Pazar

Namazın kılınışı animasyonlu anlatım

Bu yazımızda namazın kılınışını kurallarını anlatan videolar ve kısa açıklamalar var
Öncelikle namazın farzları nelerdir bunları bilmek gerekiyor.Bunun için 12dir namazın farzı klibimiz tam buna göre

Namaz önemli bir ibadet olduğu için öncesinde bazı hazırlıklar yapılmalıdır ki bunlara namazın dışındaki farzlar denir namazın dışındaki farzlar  6 tanedir   Namaz kılınmaya başlandığında Tekbirle birlikte Namazın içindeki farzlar a geçilir ki bunlarda altı tanedir
1) Hadesten Taharet: Abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır
2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.
3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.

4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekkedeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür.
5) Vakit: Namazları vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden ve geçtikten sonra bir namazı kılmak caiz değildir.
6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. 
Namazın İçindeki Farzlar:
1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir.
2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.
3) Kıraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktır.
4) Rükû': Namazda eğilmektir.
5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.
6) Ka'de-i Ahîre: Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir
açıklamaları ve namazın  resimli anlatımı  sitemizde....
https://dindersivideolari.blogspot.com/2019/01/namazin-kilinisi-cocuklar-icin-namaz.html

    Namazın kılınışını anlatan animasyonlu video burada


   

26 Ekim 2019 Cumartesi

Bir sure tanıyorum

İhlas suresi
 bu yazıda  ihlas suresini tanıyacağız
İhlas suresi en özel surelerden birisidir,çünkü Allah subhanehü Teala hakkındadır.
Bir gün müşrikler peygamberimize şöyle dediler.Bize bahsettiğin Allahın cinsiyeti nedir, kimdir?
Bizim tanrılarımız ya kadın ya erkek yada altın gümüş yada demirdendir.
İşte bu sırada ihlas suresi indirildi.
Bu sure o kadar özeldir ki Peygamberimiz ihlas suresi hakkında şöyle buyurmuştur
(İhlâs sûresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]
Şimdi bu surede neler anlatılıyor görelim

1.AYET:
Gul hüvallahü ehad: De ki: "O, Allah'tır, tektir.
dikkat edelim bir değil zira bir diğer rakamlar gibi bir rakamdır 2—5- 70- 500- ama tek in benzeri değil zıddı vardır.
Bazı dinlerin tanrıları gibi 3 yada daha çok değildir tekdir eşi benzeri ortağı yoktur

2.
Allahüs samed-Allah sameddir. … Kur'an'da bir tek defa geçen ve yalnızca Allah için kullanılan Samed ….. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir,,, aksine her şey ona muhtaçtır,,, anlamına gelir

3.
lem yelid ….ve lem yuuled Doğurmamış ve doğmamıştır. Bizler anne babadan doğar ve bizimde çocuklarımız olur bu şekilde çoğalırız.Ama Allah hep ve varolacaktır asla yokolmayacaktır. Herşeyi Allah yarattı o halde Allahı kim yarattı gibi bir düşünce aklınıza gelebilir çünkü yaratılanla yartan aynı zannedilirse bu düşünce oluşabilir.Konuyla ilgili diğer kanalımızdaki videoyu izleyebilirsiniz

4.
Velem yekullehüü…. küfuven ehad.
O'nun hiçbir dengi benzeri yoktur." Çünkü Allah alemlerin rabbidir çok özeldir tekdir Zaten tek olmasaydı evrendeki düzen de olmazdı değil mi.Allah bizim düşüncelerimizin ötesindedir.Bizler ancak benzerleri varsa bir varlığı tam anlamıyla kavrayabiliriz….Konuyla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz
 Bu sureden ne öğrendik
 Allah   Özeldir
           - Mükemmeldir
           -Ondan başka ilah yoktur
Herşey ona muhtaçtır o ise hiçbir şey muhtaç değildir
Doğmamıştır ve anne baba yada çocuk değildir ve hiçbir şeye benzemez.
 Videoları izleyemediyseniz video sonundaki ekrandan yada açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz
Şimdi bu güzel ve özel  sureyi  birlikte tekrar edelim
Euzu billahimineşşytanirraciym…Bismillahirrahmanirrahiym
Gul hüvallahü ehad,……Allahüs samed-…..lem yelid ….ve lem yuuled-…..Velem yekullehüü…. küfuven ehad.
Subhanallah…ihlas suresi gerçekten çok özel değil mi …... Kur'an'daki bilgiler ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi (ma'rifetullah), âhiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrılır. İhlâs sûresi bunlardan ilkini, yani ma'rifetullah ve tevhid konusunu ihtiva etmektedir. Kur'an'daki diğer hükümler bu sûredeki tevhid temeline dayandığı için sûre Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür.
İzleyin dediğimiz ek videoları  izleyemediyseniz video sonundaki ekrandan yada açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz

Bir dahaki surede görüşmek üzere Esselamü aleyküm.ALLAHIN RAHMETİ ve  BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

Video anlatımı şurada İhlas sûresinin fazileti
Kur'an-ı Kerîmin 112. sûresi. Mekke'de nazil olmuştur 4 ayet, 15 kelime ve 47 harften oluşur
(Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.) [Tirmizi]
NAS SURESİ

 bir sure tanıyorum videolarımızdan ikincisiyle karşınızdayız


Bu bölümde Nas suresini öğreniyoruz
Lebid b. Asam adlı bir yahudi büyücü vardı, Çok güçlü büyülere sahipti, Bir gün rasulullah S.A.V e kara büyü yapmaya karar verdi, Peygamberimize hizmet eden bir yahudi çocuğu kandırdı.
Ve ondan peygamberimizin tarağını birkaç tel saçını istedi.Tarak ve saçlara üfleeyrek 11 düğüm ve iğnelerle ona büyü yaptı.Sonra bunlar bir hurma kabuğunun içinde kuyuya attı.Büyünün etkisi hemen görülmedi.Bir kaçhafta bazı rivayetlerde 6 ay sonra ,peygamberimizde bazı rahatsızlıklar görülmeye başladı.Bunun üzerine Allah teala felak ve nas surelerini gönderdi.Bu sureler okundukça düğümler çözüldü ve en sonunda büyü ortadan kalktı. Her ne kadar Kuranın sonunda yer alsalar da Mekke döneminde inmiş olma ihtimali yüksektir.

Videonun başında geçen büyü ve büyücü olayının gerçek olmama ihtimali de yüksektir.Velev ki olsa bile islamda büyü yasaktır Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde 7 şeyden sakınınız" buyururken ikinci sırada "sihir yapmayı" zikretmiştir. (Buhârî, Iiasâya 23; Müslim, İman,144). Başka bir hadiste büyü yapan kişinin DİNDEN ÇIKTIĞINI belirtmiştir. Muhabbet için efsun yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğunu da belirtmiştir (Nesâî, Tahrim 19). 
Bu surede ne anlatılıyor öğrenelim
gul, euzu birabbin nâs,
DE Kİ: "Sığınırım ben bütün insanların Rabbine yani yaratıcı ve terbiye edicisine
melikin nâs,
insanların Hakimine, yani bütün insanların  sahibine…biz melik  hakim deyince belirli bir ülkenin yada şehrin liderini sahibini anlıyoruz Allah böyle bir melik yada sahip değildir o bütün kainatın sahibidir
ilâhin nâs,
insanların İlahına;ibadet edilecek kulluk edilecek olan sadece ve sadece Allahtır.Allaha kulluk etmenin en güzel yolu Namazdır….Günde 5 vakit namaz kılıyoruz
   Bu 3 ayette Allah kendini hatırlatıyor bundan sığınılacak tek varlığın o olduğunu anlıyoruz
Rab- Sahip
Melik
İlah
min şerril vesvasil hannas
fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden ….yani insanları kötü şeyler yapmaya teşvik eden insanlardan
ellezi yuvesvisu fi sudûrinnâs,
insanların kalbine fısıldayan vesveseler veren
minel cinneti vennâs.

görünmez güçler[in] ve insanlar[ın bütün ayartmaların]dan  saptırmalarından Allaha sığınırım
burada  kendilerinden Allah'a sığınmamız emredilen "görünmez güçler"in, kendi kalplerimizin körlüğünden, ihtirasımızdan ve atalarımızdan bize geçen sakat anlayış ve bâtıl değerlerden kaynaklanan şeytanî eğilimlerdir.

Şimdi birlikte tekrar edelim.
  1. gul, euzu birabbin nâs,
  2. melikin nâs,
  3. ilâhin nâs,
  4. min şerril vesvasil hannas,
  5. ellezi yuvesvisu fi sudûrinnâs,
  6. minel cinneti vennâs.
Felak ve nas sureleri bizi sinsi tehlikelerden korurlar.Bu nedenle her gün ve her gece okunmalıdır. Bu sayede Allah bizi görünen ve görünmeyen tehlikelerden korur

8 Ekim 2019 Salı

Allah her şeyi nasıl biliyor

Allah herşeyi nasıl bilir sorusuna cevap
8.sınıf Kader ve kaza inancı ünitesi;Allah herşeyi nasıl bilir?Çocukların sıkça sorduğu soruya cevap verebilme amacıyla hazırlanmış bir video.

Ahiretin aşamaları ve Ahirete iman


AHİRET VE DÜNYA HAYATI

Kızgın çöl yolunda gölgelendiğimiz bir kuru gölgeliktir hayat.Yolun en sonunda varacağımız asıl yer sonsuz ahirettir.Bunun böyle olduğu bize bildirilmiştir ve ölen her kişi heran bunu hatırlatmaktadır,buna rağmen insanların çoğu bunu unutup ahireti için hazırlık yapmayı unutmakta,dünyanın geçici mutluluklarıyla sevinip geçici acılarıyla üzülmektedir.Bu durum onun dünyaya geliş amacından sapıp ahiretini kaybetmesine sebep olmaktadır.

Böyle olmaması için yapılan herşeyin hesabının ahirette sorulacağı unutulmamalı ahiret sık sık hatırlanmalıdır.İnsan dünyada doğar yaşar ve ölür Dünya ahiret yolculuğumuzda uğradığımız duraklardan biridir hiçbir durakta sürekli kalınmayacağı gibi dünyada da sürekli kalamayız,mezar denilen bekleme salonunda bir süre bekledikten sonra ahiret yurduna ulaşacağız,orada belki mutlu belki acı içinde sonsuza dek yaşayacağız.Mutluluk yada acı ikiside bizim elimizde;yaptığımız, inandığımız şeylere bağlı ve hiç de zor değil .

İnanıp ibadetlerimizi yaptıktan sonra yapılan her şeyin sevap olduğunu düşündüğümüzde bunun kolaylığı anlaşılır.Zorlukları da var elbet ama sonsuz mutluluk ve güzellikler düşünüldüğünde buna değer olduğu anlaşılacaktır.
Bu durum gecekondu alacak parası olmayan birine trafik kurallarına uyarsa büyük bir otel yada villa verilmesi gibidir.Biz ne kadar uğraşsakta ahiret gibi bir yer edinemeyiz dünyaları da versek sonsuz hayata sahip olamayız,ama insanları çok seven Allah insanların görevlerini yaparak bu imkanlara sahip olmasını sağlamıştır. Bu nedenle hayatımıza dikkat edip ahiret için gerekli hazırlıkları yapmalıyız.
       
  İnsanın ahireti ölümle insanlığın ahireti ise kıyametle başlar       

Ahiretin devreleri (Aşamaları)

Ölüm——Berzah—kıyamet-Ba’s--Haşr ve mahşer—Hesap—Mizan—Sırat--Cennet yada Cehennem

Konuyla ilgili videomuz burada
Ahiret:Sur’a üfürülüp kıyametin kopması ve insanların diriltilip  hesaba çekilmelerinden sonra Cennet’e veya Cehennem’e gitmeleriyle başlayacak olan sonsuz hayata denir.
Berzah(kabir(Mezar) hayatı):Ölümle başlayıp diriltiliş’e kadar devam eden devreye denir.Her insan-ister suda boğulsun, ister yanıp külü havaya karışsın- mutlaka kabir hayatını geçirecektir.
Kıyamet:Kainatın düzeninin tamamen bozulup altüst olması daha sonra yok olan ve ölen şeylerin yeniden diriltilip mahşere doğru yönelmesidir.Ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
Kıyamet alametleri
Ba’s(yeniden diriltilme):Sur’a 2.defa üfürülmesinden sonra bütün canlı yaratıklar hesap için tekrar diriltilecektir.Diriliş hem beden hem ruh ile olacaktır.
Haşr ve Mahşer:Haşr Allah’ü tealanın insanları dirilttikten sonra bir araya toplamasıdır.İnsanların toplandıkları yere mahşer veya Arasat denir.
Hesap:Allah teala mutlak adalet sahibidir,iyiyle kötüyü müminle kafiri eşit tutmamak onun adaletinin bir gereğidir bu nedenle insanları yaptıklarını değerlendirmek için hesaba çeker.
Özellikle hesap sorulacak 5 konu
Ömür
Gençlik
Para (a-b)
İlim

Mizan:Herkesin iyi yada kötü fiillerini tartmaya yarayan ilahi adalet ölçüsüdür.Bu tartı dünyadaki ölçü aletlerine benzemez.
Sırat:Cehennemin üzerine kurulmuş bir yoldur,nasıl olduğunu sadece Allah bilir Müminler dünyadaki amellerine göre yavaş yada hızlı geçecek günahkar ve kafirler ise cehenneme düşecektir.Cennet:Müminlerin içinde sonsuz olarak kalacakları sayısız nimetlerle süslenmiş ödül yeridir.Cennet nimetleri insan aklı ve hayalinin alamayacağı güzelliktedir.

Cehennem:Kafir müşrik ve münafıkların sürekli kalacakları ceza yeridir Günahkar müminlerde günahlarının cezasını çekip çıkarlar.


AHİRETİN VARLIĞINI NASIL ANLARIZ
1-İyilik ödülsüz kötülük cezasız kalmamalıdır,Allah ise şaşmaz mutlak bir adalet sahibidir.Dünya hayatında ise çoğu zaman adalet gerçekleşmiyor, hakların alınacağı yer yani büyük mahkeme, ahirettedir.
2-Dünyadaki güzellikler gelip geçicidir doyumluk değil tadımlıktır bu durum sonsuz güzelliklerin ahirette olduğunu gösterir.İnsan bir çok güzellikler görüp binlerce nimet tadıyor ama tadına doyamadan ölüyor çünkü hayat sınırlıdır.Allah tam doyumu gerçek güzellikleri bitmemesi için sonsuz ahirete bırakmıştır.
3-Peygamberimiz bizim için sonsuz mutluluğu istemiştir,aslında bu her insanın isteğidir.Allah ta bunu istemiştir çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi bu ahiretle gerçekleşecektir.
4-Dünya bir ev değil oteldir,misafirhanedir bu otelden sonra daimi saraylar sürekli evler vardır.Allah dünyada çalıştırır orada ücret verir.Gelen gider giden gelmez .
5-Bir ressam en güzel eserini sadece bir sergide gösterdikten sonra onu bozup çöpe atar mı?Elbette akıllı bir sanatçı bu eserini daha güzel büyük bir müzede uzun süre sergilemek yaşatmak ister.İşte bu örnekte olduğu gibi Allah ta bu dünyadaki güzellikleri hele insanı kısa süreli görünmelerinden sonra yokluğa atarak israf yapmaz,ebediyyen yaşatmak üzere korur.İşte o sonsuz yer ahirettir.
ÖLÜMDEN SONRA DİRİLİŞİN ÖRNEKLERİ
1-Ekmeği düşündüğümüzde;onun bir çok kez ölüp canlandığını görürüz a)Buğdayın biçilmesi ilk ölümüdür
b)Değirmende ezilir un haline gelir c)Fırında pişirilir d)Ekmek olarak ağızda çiğnenir e)Midede ise değişik salgılarla karışıp erir—bütün bu değişik ölümlerden sonra artık tekrar dirilmez derken sindirilip enerjiye dönüşür.Yani mide mezarına gömülen ekmek eskisinden daha değerli ve canlı olarak yeniden dirilir.
İnsan ekmekten daha değersiz değildir ki Allah onu tekrar diriltmesin.
2-Toprağa düşen tohumlar çürüdü yok oldu derken yeniden diriliyorlar,hemde eskisinden daha güzel daha büyük olarak.Sonbaharda yaprağını döküp kapkara odunlara dönüşen ağaçlar baharla yeniden uyanıp canlanıyorlar.Bu dünyayı da onlara benzettiğimizde yeniden dirilişe bir örnek görmüş oluruz.
3-Uyku ölümün küçük kardeşidir denir, biz her gece ölüp her sabah diriliyoruz, o halde uykunun büyüğü olan ölümden sonra da yeni bir dünyaya uyanacağız demektir.
4-Vücudumuzda her gün birçok hücre ölüp yenileri oluşmaktadır,yani kendi vücudumuz ölüm ve dirilişi heran yaşamaktadır.(örn:Deri hücrelerinin tamamı her yıl yenilenir)
5-Anne karnında bir bebek,yumurtada bir civciv daha büyük güzel bir dünyaya nasıl inanmak istemezse ,
insanlarda bu dünyadan daha büyük ve sonsuz bir dünyaya inanmak istemez,çünkü insanın hayal ve düşün-
ce dünyası tamamen bu dünyaya göredir.
6-Bir orduyu ilk kez toplamak zordur herkes yerini öğrendikten sonra bir dinlenme sonrası 2.defa toplamak ise daha kolaydır.İnsanın hücrelerini askere benzetip düşündüğümüzde ;hücrelerin yeniden birleştirilmesi onları ilk defa yaratan Allah için çok kolaydır.Bir ordunun askerlerinden daha düzenli ve itaatli olan ruhlar Allah ın bir emriyle derhal ait oldukları cesetlere geleceklerdir .Bir anda bütün cesetlerin diriltilmesini ise bir düğmeye basarak büyük bir şehri ışıklandırmak gibidir
7-Zor bir şeyi yaratan kolay bir şeyi elbette yaratır.Kainatın yaratılması insanın yaratılışından zordur.
Buna göre kainatı yaratıp onu direksiz ayakta tutan Allah için insanı tekrar diriltmek çok daha kolaydır.
Diriliş Ahiret ve kıyametle ilgili bazı ayetler
‘’Hala görüp anlamadılar mı ki hem gökleri hemde yeri yaratmış ve onları yaratmakta yorulmamış olan Allah ölüleri diriltmeğe kesinlikle güç yetirendir………’’Ahkaf s.33
‘’Sur’a 1defa üfürülünce yerler dağlar yerlerinden oynayıp birbirine çarparak darmadağın olunca işte o gün olur(kıyamet kopar)Gök yarılırda ogün kuvvetten düşer’’Hakka S .13-16
‘’Gök yarıldığı zaman,yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman,denizler fışkırtıldığı zaman,mezarlar altüst edil-
diği zaman,herkes önündeki ve arkasındaki(geçmiş ve gelecek,günah ve sevap) şeyleri bilecektir.’’İnfitarS

Konuyla ilgili güzel bir ilahi ve klibi

1 Ekim 2019 Salı

Allahın sıfatları videoAllahın sıfatlarını video olarak izlemek isterseniz
Zati Sıfat:SadeceAllahta bulunup başka varlıklarda kesinlikle bulunmayan sıfatlardır.(Allahın zatı ile ilgili)
1-Vücud. Bu sıfat, Allah`ın var olduğunu ifade eder. Bütün sıfatların temelidir.Allah vardır ve en büyük varlık O`dur. O`nun varlığı, herşeyin varlığından daha belirgindir. Allah olmasaydı hiç bir şey var olmazdı. Kâinatın varlığı O`nun varlığına en büyük şahittir. Âlemde hiçbir şey kendi kendine var olmuş değildir. Hiçbir şey ne kendi kendine var olabilir, ne de yok olabilir. Halbuki çevremizde sayılamayacak kadar varlık vücuda gelmekte ve yok olmaktadır.Vücudun tersi olan yokluk, Allah için mümkün değildir. Yokluk, Allah için muhâl olan noksan sıfatların birincisidir. Allah`ın yokluğu imkansızdır

2-Kıdem. Allah`u Teâlâ ezelidir Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, Allah`ın var olmadığı bir zaman düşünülemez. Eğer Allah kadîm-ezeli olmasaydı, hâdis- (sonradan var olmuş) olurdu. Sonradan var olan her şey, kendisini icat eden bir (muhdise)- yaratıcıya muhtaçtır. Zamanı yaratan Allah olduğu için zamanla ilgili bir kavram olan başlangıç başlangıcı olmakla sınırlandırılamaz

3-Bekâ. Allah ebedîdir, varlığının sonu yoktur. O daima vardır. Varlığı kendinden olduğu için O, hem kadîm ve eze!î; hem de bakî ve ebedîdir. "O, evvel ve ahirdir." (el-Hadîd, 57/3), Zamanı yaratan Allah olduğu için zamanla ilgili bir kavram olan sonsonu olmak vb kavramlarla  sınırlandırılamaz4-Muhalefetü`n li`l-Havâdis. (Başka  varlıklara benzememe). Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez. Sınırlı olan aklımızla Allah`ı nasıl düşünürsek düşünelim, hayâlimizde nasıl canlandırırsak canlandıralım, O, bizim düşündüklerimizden hayal ve tasavvurumuzdan geçirdiklerimizin hepsinden başka ve hiçbirine benzemeyen ilâhî bir varlıktır.  Başkasına benzemeye muhtaç olan bir varlık, benzediği varlığın ve diğer varlıkların yaratıcısı olamaz. 

5-Kıyâm Binefsihi. Her şey, kendi dışında bir varlığın yaratmasına muhtaç olduğu halde, Allah, başka bir zata ve mekana muhtaç olmadan kendi kendine vardır.  Kâinatın var olması, kendinden evvel var olan, ezeli ve ebedî bir yaratıcı sayesindedir, O`da Allah`tır. Allah yaratıcıdır, diğer varlıklar ise yaratılandır. Yaratıcı, yaratılana muhtaç olamaz.

"Ey insanlar! Siz, Allah`a muhtaçsınız. Allah ise -her şeyden- müstağnîdir (muhtaç değil), öğünmeye lâyık olandır." (Fâtır, 35/15)

"Şüphe yok ki Allah, bütün âlemlerden müstağnîdir." (el-Ankebut, 29/8).

6-Vahdâniyet. Allah`ın her yönden bir olduğunu bildiren vahdaniyet, bir kemal sıfatı olduğu için, bu sıfatın zıddı olan "birden fazla olmak, bir ortağı bulunmak", Allah hakkında mümkün olmayan bir sıfattır. Allah tektir, ortağı ve benzeri hatta benzeri gibisi bile yoktur. 

 "De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. (Her şey varlığını ve varlığının devamını O`na borçludur. Her şey O`na muhtaçtır. O, hiç bir , şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O`dur). Kendisi doğurmamıştır ve (başkası tarafından)doğurulmamıştır. Hiçbirşey O`nun dengi olmamıştır." (Ihlâs, 112/1-4) .


SUBUTİ SIFATLAR:
Allahta sonsuz,sınırsız olarak bulunup, diğer varlıklarda sınırlı olarak bulunabilen sıfatlardır.

İlim: Allahın herşeyi bilmesidir.Allah sonsuz ilim sahibidir ilminde bir artma eksilme ya da değişme olmaz herşeyi öncesi ve sonrasıyla (geçmiş ve geleceği) bilir.İnsanlarda ilim sahibidir ancak bu ilim çok sınırlıdır unutma ve değişme ihtimali vardır.

Semi’:Allahın herşeyi duymasıdır.Allah  kainatın her köşesindeki her şeyi duyar ,bir şeyi duyması başka şeyleri duymasına engel değildir.Duymak için herhangi bir organ alet ya da ortama muhtaç değildir.

Besar : Allahın herşeyi  görmesidir Allah  kainatın her köşesindeki her şeyi görür ,bir şeyi görmesi başka şeyleri görmesi ne engel değildir. Görmek  için herhangi bir organ alet ya da ortama muhtaç değildir.

İrade:Allahın dileme özelliğinin olması demektir.Allah sonsuz iradeye sahiptir. Birşeyi dilediğinde ol demesi yeterlidir.Buna Külli irade denir İnsanın iradesi ise çok sınırlıdır birşeyi istediğinde ancak ortam uygun ve gücü yeterse yapabilir.Buna cüz-i irade denir.

Kudret:Allahın her şeye  gücü yetmesi demektir o sonsuz güç sahibidir.Kainattaki herşey Allahın kudreti sayesindedir.
Kelam:Allahın söyleme konuşma özelliğinin olması demektir. Allah herhangi bir alet organ yada ortama  muhtaç değildir (ses harf vb olmaksızın iletişim kurabilir)

Tekvin:Allah sonsuz ilmiyle bilip sonsuz iradesiyle istediği şeyleri sonsuz kudretiyle yaratır ya da yokeder.Kainattaki her türlü oluş,yokoluş ve hareket tekvin sayesindedir.(İnsanların yaratılışı ölümleri kainatın oluşumu gezegenlerin dönüşü yağmurun yağması vs)


Not:Meleklerin görevleri diye bildiğimiz olaylarda aslında Allahın bu sıfatlarının bir yansımasıdır .  (Doğa olayları,ölüm,kıyametin kopması,vahiy vs) Çünkü biz insanlar olayları ancak bu şekilde somut hale getirip , anlamlandırabiliriz.

Allahın sıfatları ilahisi yeni klip


28 Eylül 2019 Cumartesi

Meleklere İman konusu Konumuz, Varlıklar….. Maddi ve manevi- fiziki ve fizikötesi gibi çeşitli sınıflara ayrılabilir…. Güneş maddi. Hava? Manevi mi …..Hayır.. O da maddi. Neticede elementlerden oluşuyor. Yüzde yirmi bir oksijen ne demek. Bakın demek ki fiziki bir yapısı var Ağırlığı hacmi var.  Atom ağırlığı, kütle numarası  duymadınız mı hiç.:)
aa yırtılmış…. Ne mi… merhametim yırtılmış….yırtılabilir mi çocuklar merhamet ya da dökülebilir mi sevgi?
İşte hacmi ağırlığı gölgesi vs olmayıp, fiziki alemin konusu olmayan varlıklara manevi varlıklar deriz. Biz sevgiyi değil, sevginin belirtisini görürüz sarılmış iki kardeşte…. merhameti değil onun izini görürüz kedi besleyen ellerde…… Çünkü onların maddi varlığı yoktur çocuklar…. Melekler de fizik ötesi alemin konusudur işte.
Teflonvizyon gördünüz mü?  Televizyon değil …hayır telefon da değil …. teflon hiç değil. Siz bir araştırın bulursanız link verirsiniz


Çocuklar Teflonvizyon  diye bir şey yoktu. Biz kurguladık….. Söyleyin bakalım maddi ye mi girer maneviye mi …. (Maneviiiii.) mi …. AA olur mu çocuklar….. Bunlar varlıklar aleminin sınıfları…. Oysa bu YOK ….. Hiçbirine girmez.  J

  O halde görmediğimiz varlıklar da vardır lar. Değil mi .İşte bunlardan birisi de meleklerdir
Allah tarafından nurdan yaratılmış görünmeyen (manevi) varlıklardır. gözle değil hiçbir şekilde göremiyeceğimiz için gözle görünmeyen ifadesi kullanmıyoruz.Şeytan da Allah tarafından ateşten yaratılmış başka bir varlık gurubudur.
 Meleklerin özellikleri  
   1- İnsanlara ait özelliklerden tamamen uzaktırlar. (Yeme içme yorulma yaşlanma cinsiyet vs)
   2- Kanatları vardır ama biz nasıl olduklarını bilemeyiz.Bir çeşit rütbe gibi düşünebiliriz
   3-Son derece hızlı ve güçlüdürler
   4-Görünmezler,……ancak bir şekil ya da kılığa girerlerse,, görülebilirler
   5-Allahın izniyle değişik şekil ve kılıklara girebilirler
   6- Asla Allaha ihanet etmezler
   7-Sayıları çoktur ne kadar olduğunu Allah bilir

Konunun animasyonlu anlatım videosu
Cebrail (a.s.): Yüce Allah’ın bildirdiği emir, yasak, ve bilgileri peygamberlere iletmekle görevlidir. Yerine getirdiği görev nedeniyle en büyük melek kabul edilir.Cebrail’e (a.s.) vahiy meleği de denilmektedir.

Mikâil (a.s.): Yağmur, kar, rüzgâr vb. doğa olaylarını Allah’ın izniyle düzenlemekle idare etmekle görevlidir.

İsrafil (a.s.): Biri kıyametin kopması, diğeri de yeniden diriliş sırasında olmak üzere iki kez sûra üflemekle görevlidir. Sûr, mahiyetini sadece Yüce Allah’ın (c.c.) bildiği bir alet ya da mekanizmadır. Kur’an’da yer alan bir ayete göre İsrafil sûra iki defa üfleyecektir.
Azrail (a.s.): Allah’ın (c.c.) izniyle eceli gelenlerin ruhlarını bedenlerinden ayırmakla  görevli olan melektir.

Kutsal kitabımızda, dört büyük melek dışında bazı meleklerin varlığı ve görevlerinden de söz edilir.

İnsanlarla ilgili diğer  melekler:
Kiramen katibin:İnsanların sevap ve günahlarını kaydetmekle görevli meleklerdir.
Münker ve Nekir: Ölen insanların ruhlarına diniyle ilgili sorular sormakla görevli meleklerdir
   Aslında bütün bu olayların yaratıcısı Allahtır, melekler buna şahitlik eden  özel varlıklardır.
Konu anlatımında aşağıdaki ders anlatımından faydalanılmıştır


teflonvizyon nedir

Teflonvizyon gördünüz mü?
  Televizyon değil …hayır telefon da değil …. 
teflon hiç değil
Kısacası olmayan bir şey ....hayal edilmesi bile zor bir şey.Yani  yok
Bunu yazmamızın sebebi bazı şeyler gerçekten yoktur maddi ya da manevi bir özelliği yoktur yani sadece görünmemesi sorun değil.Manevi yani hissedilen bilinen birşey de değil.
Sevgi acı vs bunları göremeyiz gösteremeyiz ama var olduğunu hisseder biliriz.Seven sevdiğine sevgisini gösteremez ama kanıtlar hissettirir.Bu tür görünemeyen ama hissedilen şeylere  manevi varlıklar denir
gözle ya damikroskop vs bir araçla 
Görülebilen varlıklara ise maddi varlıklar denir

20 Eylül 2019 Cuma

Allaha iman konusunda dokümanlar bilgiler videolar


Allah vardır ve birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır. Evrendeki, güneş sistemindeki, dünyadaki, doğadaki, insan vücudundaki, canlılar arasındaki…. uyum ve düzen, Allah'ın varlığının delillerinden birisidir. 
Hiçbir varlık tesadüfen oluşmaz. Örneğin bir bina kendiliğinden var olamaz. Başında ustalar ve işçiler, bunların da malzemeleri olması gerekir. Evren ve içindekiler de tesadüfen olmamıştır. Bir Yaratıcı tarafından yaratılmışlardır. O da Allah'tır. 

 5.sınıf 1.ünite ile ilgili yazılı ve görsel dokümanlardan bazılarını sizin için seçtik
siteye üyeliğiniz varsa  bir tıkla indirebilirsiniz üstelik ücretsiz

Üniteyle ilgili örnek ders anlatımı ve örnek sınava aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://dindersikonuanlatimi.blogspot.com/2019/09/allah-inanc.html

Etkinlik

Ünite konu testi
Sunu

Bilgi yarışması
Belgesel video

Hepsi ve daha fazlasını aşağıdaki linkten ücretsiz indirebilirsiniz


Allah'a iman,Allah inancıyla ilgili videolar

Belgesel video
Animasyonlu Ders anlatım videosu
Allahın varlığını ve birliğini nasıl anlarız.5.Sınıf 1.ünite Allah inancı ünitesinin en önemli konularını anlatan ders anlatım videosuİlahili klipler

Allahı sevmek Allahın bizi sevmesi ile ilgili güzel bir çocuk ilahisi

Ne süper kahramanlar ne  de herhangi bir insan en büyük olan sadece Allahtır....Allahın büyüklüğünü ve güzel ahlakı anlatan çocuk ilahiler içinde geçen yıl en çok izlenen klip.

Çevremizdeki varlıklara bakarak düşünerek Allahın varlığını büyüklüğünü nasıl anlarız konusunda güzel bir video klip
Allahın birliğini yani tevhidi anlatan en güzel çocuk ilahilerinden birisi
Allahın büyüklüğünü anlatan çocuk şarkısı
Uçsuz bucaksız dünyanın sahibisin
Onda yaşayan insanın sahibisin
Karanlık gece gündüzün
Türlü çiçek açan yazın
Ayın Güneşin denizin
Sahibisin sen Allah’ım
Uçsuz bucaksız dünyanın sahibisin
Onda yaşayan insanın sahibisin
Ağacın yaprağın dalın lalenin gülün
Dünyadaki bütün kulun sahibisin
Karanlık gece gündüzün
Türlü çiçek açan yazın
Ayın Güneşin denizin
Sahibisin sen Allah’ım
Ağacın yaprağın dalın lalenin gülün
Dünyadaki bütün kulun sahibisin